Основи на успешния чи гун

Теорията от древен Китай определя пет основни елемента, които имат решаващо значение за успешна работа с вътрешната биоенергия (чи гун) 1) регулиране на тялото 2) регулиране на дишането 3) регулиране на намерението 4) регулиране на чи 5) регулиране на шън.

Първите три са базисни и от тях зависи успешното натрупване на чи в началните етапи. Тук сме обобщили нашето разбиране за основните насоки, свързани с тях, които сме получавали по време на посещенията ни на клиника Синлин.

1. Регулиране на тялото

Регулирането на тялото е свързано със способността да се отпускаме.

Да се отпуснем означава да нагласим тялото по начин, че да ни е най-удобно, да не усещаме напрежение по никакъв начин. Това означава, че тялото трябва да е центрирано и балансирано. Ако не е, ще се чувстваме напрегнати и неудобно, което ще повлияе на намерението и циркулацията на чи.

Много често удобната позиция на тялото не е най-правилната. Все пак е по-добре в началото да се заеме удобна позиция, вместо да се пораждат допълнителни волеви напрежения с цел изправяне на стойката. С времето способността за релаксация ще се подобри и тялото само ще заеме правилната позиция, тъй като предишните „удобни“ позиции, ще стават все по-неудобни.

Трябва да се разбере, че отпускането на тялото се поражда от намерението (Yi), т.е. няма да можем да се отпуснем напълно, ако първо не се погрижим да освободим съзнанието от мисли. Например, ако постоянно си мисля как се скарах днес със съседа, подсъзнателно ще възпроизвеждам породеното напрежение и, докато не премахна тази мисъл, никога няма да успея да се отпусна добре.

Стабилност

Много е важно да сме стъпили стабилно на земята, за да имаме контакт със нея. Стабилното стоене позволява да се осъзнаят и отпуснат по-добре различните части на тялото, като така напрежението в тях постепенно изчезва. Лека полека човек си дадва сметка, че му е удобно да стои прав и че вече не се бори със земята, за да стои изправен. Това подпомага мускулите да се отпуснат още повече. След като тялото вече не се бори да стои изправено, намерението вече не е насочено нагоре и тялото, съзнанието и чи могат да потънат.

Вертикалност

Ефективната практика зависи в голяма степен от изправеното положение на торса в пространството. Практиката в легнало положение също е възможна, но не се препоръчва, ако човек е в добро здравословно състояние.

Изправеното положение се определя от акупукнтурните точки бай хуей и хуей ин, които трябва да са една над друга и линията между тях да е препендикулярна на земята.

Това условие може да се постигне както в изправено, така и в седнало положение. Ако сме изправени, тежестта на тялото трябва да е в петите. Коленете са леко свити, което позволява лумбалната област на гръбнака да се изправи.

2. Регулиране на дишането

Регулиране на дишането означава да оказваме контрол върху потока въздух от и към белите дробове докато той стане спокоен, равномерен, лек, дълбок, мек и продължителен.

Дишането и съзнанието са много тясно свързани и могат да бъдат използвани взаимно да се регулират. За да се поддържа дишането равномерно и балансирано, съзнанието трябва да е спокойно и неутрално. По състоянието на дишането може да се правят изводи за състоянието на съзнанието и емоционалния статус на човек. Например, ако човек е ядосан, издиша по-силно от колкото вдиша.

От друга страна, можем да използваме дишането, за да регулираме съзнанието. Когато дишането е равномерно, като че ли ума се хипнотизира и това спомага за неговото успокояване. Това от своя страна помага да се успокои потока от мисли, което е основна предпоставка за натрупване и работа с чи.

Дълбокото и спокойно дишане също така позволява на диафрагмата да се движи свободно и да масажира и стимулира вътрешните органи.

Дълбокото и пълно дишане не означава, че пълним и изпразваме белите дробове на 100%. Пълноценното дишане се осъществява, когато се използва около 70-80% от белите дробове с цел да се поддържат органите релаксирани и да се сведе ненужното напрежение до минимум. Когато дробовете и заобикалящите ги мускули са отпуснати, съзнанието и останалите части на тялото могат да се отпуснат, което позволява свободна циркулация на поетия въздух в белите дробове за по-пълноценна обмяна на О2 и CO2.

Дълбокото дишане е дишане с целия торс за разлика от плиткото дишане, при което само горната част на белите дробове се изпълва с въздух. При дълбоко дишане, заедно с гръдния кош, в синхрон се издува и целия корем. Нагледен пример за дишане с целия торс може да ви даде всяко новородено бебе.

Правилното дишане е
• Спокойно (Calm)
• Леко (Slender)
• Дълбоко (Deep)
• Продължително (Long)
• Непрекъснато (Continuous)
• Равномерно (Uniform)
• Бавно (Slow)
• Меко (Soft)

При правилно дишане потокът въздух от и към белите дробове не произвежда никакъв звук. Не би трябвало човек, който стои до вас да чува, че дишате, ако дишате правилно.

Важно е също така да се издиша максимално дълго. Докато за вдишането продължителността не е чак толкова важен критерий, тъй като то е процес на напрягане на мускулите свързани с поемането на въздух, издишането е процес на отпускане и колкото по-дълго и плавно е това движение, толкова по-дълго съзнанието и тялото ще навлизат в дълбоко, отпуснато състояние. Препоръката е да се създаде ритъм на нормално, естествено дишане без задъхване, при който се издиша два пъти по-дъго, от колкото се вдиша.

3. Регулиране на Ума (Намерението, Съзнанието)

В даоските съсловия е казано: Когато се изучава великото Дао, първо трябва да се спрат всички мисли. Ако не се спре мисълта, всички уроци ще са напразно!

Най-трудната част от чи гун обучението е да се контролират ума и мислите. Освобождаването от мислите е най-голямото предизвикателство пред всеки практикуващ, което е и един от най-важните фактори за неговия напредък.

Да се регулира ума означава чрез силата на съзнанието да се намали дейността му и по този начин да го освободим от обвързаността му с идеите, емоциите и съзнателните мисли. Само тогава ще може да се постигне дълбока релаксация на тялото и правилно дишане.

За съжаление да се спрат всички мисли е непостижима цел, отправна точка към състоянието, което позволява натрупване и работа с чи. Все пак, за щастие, ако умът поражда някаква минимална доза мисли, това не означава, че не се генерира чи. Просто ефективността на процеса е значително по-ниска, отколкото, ако тези мисли не съществуваха.

Това, което се случва при повечето хора, независимо дали са начинаещи или напреднали, е едно постоянно усилие на волята да се задържи съзнанието неразсеяно от прииждащи мисли. Получава се една постоянна игра на наблюдение какво прави съзнанието по време на практика. Когато се хванем, че мислим за нещо различно от практиката, просто трябва да се върнем към практиката. Ключово е да се разбере, че когато се говори за спиране на всички мисли, се има предвид еднократен акт на спиране и задържане на това състояние на съзнанието за определен период от време (перфектната медитация), но реално, особено в началните етапи на практиката, се получава процес на постоянно разсейване и отново концентриране, докато амплитудата стане пренебрежимо малка.

Основен фактор за успех в спирането на всички мисли в началото е да се намали влиянието на петте сетивни органа (очи, уши, нос, език (вкус), кожа), които са основни проводници за информация от заобикалящата ни среда. Информацията, която те ни подават, се превръща в храна за последващи мисли. Следващият път, когато се хванете, че мислите за нещо напълно нерелевантно към вашата практика, направете експеримент да проследите основната причина за появата на разсейващата мисъл. Най-вероятно тя ще е била породена от друга мисъл, но ако проследите веригата до самото начало, ще видите, че всичко е започнало от нещо, което сте усетили с някое от сетивата. Ето защо в началото е добре да се практикува на спокойно място, за да не ви разсейват приятни или неприятни звуци, добре облечени, за да не ви е студено, нито горещо, на чист въздух, за да не ви разсейват приятни или неприятни миризми.

С една мисъл да прогоним хиляди други

Това е основен трик, който са използвали в Китай от древни времена, за да поддържат добро ниво на концентрация в дан тиан. Ако се хванете, че мислите за нещо друго, просто се върнете към изначалния въпрос „Какво се случва в дан тиан?“

Не следвайте мислите

Проявлението на причинно-следствените закономерности в заобикалящия ни свят е безкрайно. Способността на ума да възприема тези проявления и да възпроизвежда мисловни вериги, които са отражение на реални или имагинерни събития и зависимостите между тях, се подхранва от нашата жизненост и зависи от намерението. За да създадем мисловен образ, имаме нужда първо да го възнамерим и второ да го подхраним с енергия. Така колкото повече следваме дадена мисловна верига с присъщите й емоционални изживявания, толкова повече жизненост хабим.

Ето защо препоръката е да не следваме мислите по време на практика. В тези 30 минути искаме да генерираме и натрупваме енергия, вместо да я хабим за подхранване на мисловни образи и изживяване на емоциите, породени от тях. Колкото по-рано прекъснем мисловната верига, толкова по-бързо ще върнем намерението към процеса на енергийна работа и ще запазим натрупаната жизненост.

Ако се появи мисъл, просто я регистрирайте и си обещайте, че веднага щом приключите с практиката, непременно ще й обърнете внимание. Ако мислите са толкова много, че се притеснявате да не ги забравите, а непременно държите да им обърнете внимание, може би е добре да имате лист хартия и нещо за писане наблизо, където набързо да си ги отбелязвате, преди да се върнете към практиката.

Практика на седяща медитация

Практиката на седяща медитация всъщност е комбинация от релаксиране на тялото, естествено дишане и концентрация на намерението. За да медитира, човек

 • Трябва да седне в удобна позиция. На стол или на земята. Важното е да се отпусне, но все пак с изправен гръб.
 • Трябва да диша равномерно, бавно, естествено с цялото тяло, включвайки и долната част на корема. Езикът е опрян в горното небце зад зъбите.
 • Трябва да не следва мислите и да насочи намерението си в дан тиан.

Ръцете естествено падат върху коленете с длани обърнати нагоре. Ако тази позиция не е удобна и води до напрежение, може дланите да се обърнат надолу и да покрият коленете. Добре е пръстите на ръцете да не се допират един в друг.

Други фактори за ефективна практика

Липса на блокажи

Свободната циркулация на кръв и енергия в цялото тяло е базисно изискване за ефективна и безопасна практика. Наличието на блокаж в който и да е от основните енергийни меридиани е непосредствена заплаха за здравето на практикуващия и предпоставка за неефективна практика. Моля, консултирайте се с лекарите от клиниката, преди да започнете работа с вътрешната биоенергия.

Ритъм

Ритъмът на вашата практика ще определя в изключително голяма степен вашата ефективност за генериране и натрупване на енергия. Ежедневната практика от минимум 15 – 20 минути е базисна. Ако не успеете да създадете този ритъм, тялото ви никога няма да може да произведе повече енергия, от колкото консумира.

Въздух

Качеството на въздуха е едно от най-важните условия за добър прогрес. Колкото е по-чист и свеж въздухът толкова по-добре. Пoради тази причина планините и крайбрежията са предпочитано място за вътрешна работа. Ако не е възможно да се практикува на такива места, проветряването на помещението е задължително.

Емоционален баланс

Не практикувайте, ако сте силно раздразнени или под влияние на други силни емоции. Те ще нарушат циркулацията на чи и могат да ви навредят.

Храна

Храната трябва да е разнообразна, от пресни продукти и прясно сготвена. Ако водите спокоен начин на живот, далеч от предизвикателствата на големия град, за предпочитане е вегетарианското меню. То предразполага тялото и ума към покой. Много е важно храната да доставя чувство на удовлетвореност и количеството й да не поражда напрежение в храносмилателния тракт.

Продължителност

Минималната продължителност на всяка сесия е 15 – 20 минути. Максималната продължителност е 30 минути. Възможно е да се практикува и по повече от 30 минути, но ефективността на процеса на генериране на чи намалява.

Място

Планинските райони, както и крайбрежните ивици оказват значително по-добро влияние за натрупване на чи. Не практикувайте във вода, било то и само стъпили в нея.

Метеорологични фактори

За да практикувате ефективно, не трябва да ви е студено, нито горещо. Трябва да сте сухи (не мокри) и на приятно топло.

Най-доброто време през деня за практика

Сутрин преди изгрев слънце. Хапнете нещо леко, като се събудите (бисквитка най-много) и практикувайте 30 минути.

Контакт със земята

Добрият контакт със земята е от ключово значение за практиката. Ето защо е много важно да сте стъпили стабилно и удобно. Също така е добре да сте или боси, ако е достатъчно топла земята, или да сте обути с обувки с подметки от естествена материя (естествен каучук, царвули, вълнени терлици)

Алкохол

Не пийте алкохол преди, по време или след практика, освен ако изрично не ви е препоръчано от сифу. Алкохолът разсейва съзнанието, а за успешна чи гун практика ви трябва непоклатима концентрация.

Цигари

Не пушете цигари. Цигареният дим ще повлияе отрицателно на добрия обмен на кислород в белите дробове.

Наркотици

Не употребявайте наркотици. Наркотиците, както и алкохола, разсейват съзнанието, но в допълнение трансформират фините шън есенции в удоволствие. Като резултат физическото и енергийно тяло стават изключително уязвими към външни влияния.

Метални предмети

Не носете метални предмети, които имат директен контакт с кожата, докато практикувате. Имат способността да увличат чи и да я отклоняват от правилните пътища.

Дрехи

Носете разхлабени дрехи по тялото от естествени материи. За предпочитане са дрехи от памук, лен, вълна.

Визуализации

Визуализациите са вид работа на съзнанието, която може да има благоприятно влияние върху някои очистващи и преобразуващи процеси и в много школи се използват интензивно. Все пак, в пъровначалните етапи, когато е от изключително важно значение да се постигне покой на съзнанието, визуализациите не са препоръчителни. Много е вероятно да имат по скоро разсейващ ефект, от колкото да помогнат за генерирането и натрупването на чи.

Усещания

С течение на времето много хора изживяват реални усещания, свързани с ествените промени във физическото и енергийното им тяло. Те са в много широк спектър и са строго индивидуални в зависимост от конкретния човек и степента на неговия прогрес. Най-често чи се усеща като топлина или вибрация и причинява неконтролируеми мускулни контракции по продължение на енергийните меридиани. Много често поради стеснения по меридианите се изпитват болка, тежест или мравучкания на съответните места. Възможно е да се възприемат различни визуални форми под формата на ярка светлина, проблясъци или мъждукания.

Всички тези усещания не са задължителни. Много хора не усещат нищо до много късен етап в тяхната практика.

Най-важното е, че дори и да съществуват, тези усещания трябва да се игнорират. Би било грешка, ако съзнателно се търсят, защото в този момент съзнанието няма да е в необходимия покой. Болката и останалите причинени неудобства преминават с течение на времето при усърдна практика.

Очи

Положението на очите е от съществено значение. Те дават израз на намерението и могат ефективно да бъдат използвани при работа и насочване на чи. Възможно е да се практикува със затворени, отворени или полуотворени очи, но основен принцип по отношение на тяхното положение е минимизирането на разсейващия фактор.

Тъй като очите са основен проводник на външна информация за мозъка, ако са напълно отворени, ще се разсейваме лесно. Ако са напълно затворени, прекъсваме външния поток, но пък даваме път на всички аналитични мисли, които са чакали удобен случай, за да ни се представят. Затворените очи също така благоприятстват осъзнаването на визуализации, които могат допълнително да ни разсеят.

Полуотворените очи, насочени напред и надолу под ъгъл от 45 градуса с разфокусиран поглед е положението, към което е добре да се придържаме в началото.

След практика

За приключване на практиката трябва циркулиращата енергия по меридианите на цялото тяло да бъде събрана в дан тиан, т.н. заключване на дан тиан. Постига се с 24 кръга на дланите върху корема в посока от пъпа надясно и нагоре (към черния дроб) и 36 кръга в обратна посока. След това цялото тяло, включително главата и крайниците се напляскват, за да се разпръсне каквото и чи да е останало по меридианите.

Запомнете! Чи може да бъде безопасно натрупвана в неограничени количества единствено и само в дан тиан.

Процесът на генериране и натрупване на чи не приключва със заключването на дан тиан след практика. Напротив, той продължава със затихващи темпове минимум 30 минути след като приключите. Ето защо по възможност
• не ходете веднага до тоалетна,
• не се къпете,
• не консумирайте храни и напитки
• не се подлагайте на умствени или физически натоварвания

Ако имате възможност, най-доброто, което можете да направите, е да постоите спокойно 5-10 минути, наблюдавайки дан тиан и позволявайки едно бавно и плавно завръщане към нормалния ритъм на живот.

Регулиране на чи и шън

Регулирането на чи и шън е строго индивидуално в зависимост от прогреса на всеки практикуващ. В началните етапи това регулиране зависи изключително от преценката на опитен наставник.

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Зелен чай

Зеленият чай е растение, дълбоко залегнало в традициите на Китай, което е силен антиоксидант и има свойството да задържа Чи. Поради това си свойство лекарите от клиника Синлин използват специфични сортове зелен чай в почти всички свои рецепти, за да може инжектираната Чи в билките да бъде складирана и предадена на пациентите.

Освен това доктор Джян предлага на всички свои гости да си вземат в къщи зелен чай зареден с Чи за директна консумация по традиционния начин под формата на чай. Ползено е за всеки, а практикуващите и дзин дзин извличат най-много ползи, защото по този начин постигат бързо много добри резултати.

За да се извлекат максимални ползи от този начин на консумация е препоръчително да се следват следните съвети при приготвянето и транспортирането на чая.

 • Сложете две-три щипки листа зелен чай на дъното на чашата
 • Залейте листата с гореща вода (~80градуса). Напълнете чашата до 1/3.
 • Изчакайте около 1 минута. За това време Чи преминава от листата зелен чай във горещата вода. Може леко да поклащате чашата, но не разбърквайте с метален предмет
 • Допълнете чашата със студена вода, така че температурата на водата да стане поносима за пиене
 • Изпийте на екс цялото количество. По този начин ще приемете максимално количество Чи. Прецеждането не е желателно. Дори и да глътнете някое листо, не е проблем.
 • Важно е да изпиете чая веднага и наведнъж. Водата не може да задържа Чи и колкото повече време минава, толкова повече Чи се губи. Тя е просто среда, която използваме, за да прехвърлим Чи от зеления чай в нашето тяло.
 • Масаж на дан тиан като при приключване на тренировка. Пет минутна концетация върху приятното топло усещане в стомаха и дан тиана (седнало положение). Тези процедури не са задължителни, но ще помогнат за поемане на максимално количество Чи в дан тиана
 • Останалите листа зелен чай в чашата не съдържат повече Чи, но от тях можете да направите още до 3-4 чаши чай с добро качество
 • Транспортирайте зеления чай както е затворен във вакуумираната опаковка
 • Оставете цялото количество във фризера за поне 4 часа преди да го отворите за пръв път. Винаги дръжте чая във фризера след първоначалното отваряне

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Видео

Диагностика с Чи

Демонстрация – Енергийно (Чи) поле

Демонстрация – Огън(др Джиян)

Интервю с др Джян

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Приготвяне на китайски лечебен чай

Повечето китайски билки трябва да се варят продължително и на слаб огън. По този начин лечебните свойства на билките се извличат в максимално количество.

Всеки пакет представлява дневната доза билки, която трябва да бъде сварена и приета от пациента.

Начин на приготвяне

Ако не са дадени изрично други инструкции, специфични за билките, които имате, следвайте тези стъпки за приготвяне на китайски лечебен чай.

1) Съдържанието на един пакет билки се изсипва в съда за варене и се добавя вода, която да покрие билките. Изчаква се около 20 – 30 минути, за да може съдържанието да се накисне добре и се добавя още малко вода, така че билките да останат покрити. Възможно е и да не се изчака и да се пристъпи директно към варенето, но по този начин съществува риск част от билките да останат на сухо и да не се извлекат техните лечебни свойства докато не долеете достатъчно вода.

2) Котлонът се включва на силен огън докато водата заври. Важно е да не изпуснете момента на завиране, тъй като ако не намалите веднага котлона, рискувате температурата на водата да стане прекалено висока и да загубите част от лечебните свойства на билките. За да избегнете този риск, може да включите котлона от самото начало на ниска степен, но така пък времето за приготвяне на отварата ще се увеличи.

3) След като водата заври, трябва да намалите котлона на такава степен, че да се постигне много слабо врене или дори само къкрене. Съдът се покрива с капак, като при затворен капак трябва да имаме врене, а при вдигане на капака, вренето да спира. Така билките се оставят за 4 часа. След първия час капакът може да се отмести леко, за да се улесни изпарението на водата.

По този начин цялото дневно количество отвара се приготвя с едно варене и се приема за деня с всяко хранене. Няма значение дали преди или след хранене. Възможно е също дневната доза отвара да се приеме на два пъти, само сутрин и вечер. Ако количеството отвара е повече от чаша, чаша и половина, тогава също е приeмливо да се изсипе в бутилка и да се приема равномерно на малки порции през целия ден. Важното е да се следва един и същ начин на прием през цялото време, за да се създаде ритъм на тялото.

Препоръчително е отварата от китайски лечебни билки да не се приготвя в затворено помещение, поради специфичните миризми, присъщи на билките.

Алтернативни начини на приготвяне

Възможно e да се използва slow cooker вместо конвенционален котлон.

Възможно е да се използва съдържанието на един и същ пакет билки за повече от едно варене за един ден. По този начин се извличат повече полезни свойства от билките като най-силна разбира се е първата доза.

Не използвайте съдържанието на един пакет повече от два дни, тъй като е възможно билките да вкиснат или да мухлясат.

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Registration for Next Visits to Xinglin Hospital

In November 2016 the following groups will visit Xinglin hospital in China.

13 Nov – 15 Nov (practitioners)
16 Nov – 18 Nov (medical treatment)

IMPORTANT: Periods in bold indicate the time I plan to spend in China. On this site you can book a place only for these groups. If you wish to join any of the other groups, please visit the websites of Richard and Aurelian.

The final destination of the trip is Xinglin clinic in the city of Taiping, located at the foot of Yellow Mountain, where Dr. Jiang and his team will diagnose and treat their guests. Meeting point is the city of Taiping where the hospital is located. The announced dates have already been fixed and can be used for trip planning. If additional groups are announced, the relevant periods will be posted on this site in due time.

The activities in the hospital will begin on 12 March in the morning. Therefore it is recommended that all visitors arrive in Taiping a day earlier and leave on the last day in the afternoon of the stated periods. Of course, it is possible to plan a few days before or after the stated periods to devote to local tourist attractions.

The trip to Taiping

It is most convenient to reach Taiping via Huangshan (airport code TXN). There is plenty of convenient internal flights from Beijing, Shanghai or Guangzhou. Roundtrip tickets from Sofia to Huangshan cost around € 1,000 and the most convenient flights in terms of price and connection times are via Istanbul. It is worth checking also the options via Moscow, which are the cheapest possible at the expense of longer connection times.

The alternative is to reach Huangshan by bus from Hangzhou, and fly directly from Sofia to Hangzhou via Doha. The bus departs from the western bus station every hour and the last is at 17:00 local time. The ride to Huangshan takes approximately 3.5 hours. However I do not recommend this option if you organize a trip for the first time and plan to travel alone. Although China becomes more and more open to the West many people still do not speak English and many of the inscriptions on the streets are not translated.

The trip Huangshan Taiping is either by taxi (one way is RMB 400 or EUR 50) or by organized bus by the local tourist agency. The cost of the bus depends on the number of travelers.

Prices during the stay

The journey Huanshan-Taiping-Huangshan and hotel reservations for the periods you specify in both Huangshan and Taiping are all arranged by a local travel agency. The main objective is to facilitate the administration and take advantage of discounts offered by hotels only to local agents. Prices of double hotel room have always been within RMB 320 – RMB 400 (EUR 40 – EUR 50) per night. Although we cannot guarantee that these prices will remain the same in the future, this range appears to be stable over the last few years.

Again, I would like to recommend once again arriving in Taiping a day earlier and departing on the last day of the registration period, as this will let you take advantage of the organized transportation service for the whole group, which cost per person to date has always been within RMB 100 – RMB 150 person. Otherwise, the local travel agent will have to arrange transportation just for you which can be significantly more expensive.

For those organizational services it is necessary to budget a fee of RMB 80 (about EUR 10) per person. This amount will be collected by the agency, together with all other costs of transport and accommodation.

Personal time

People who wish to combine a visit to the clinic Xinglin and a personal journey to local tourist attractions can benefit from the travel agency services for guidance and hotel reservations. These activities are personal and should not affect the group. When extending your stay in hotels, you can enjoy the same conditions as the main group. If you use hotels other than the hotels of the main group keep in mind that prices depend on each hotel management and may vary significantly. Obtaining the best price is guaranteed by the agency, but we recommend you check the available options on sites like www.booking.com

Visa

To visit China you need a visa. If you are a Bulgarian resident and currently live in Bulgaria I can assist you in obtaining an invitation which is a must have document.

Please make sure you indicate in the Registration form if you would like to take advantage of such assistance. Follow the link for more details

Everyone else will have to take care of issuing the visa on his own. I highly recommend finding a local agent who can help you cope with the administration mess of Chinese embassies.

Registration

The form below will help you register.

Registration deadline: 1 October 2016

[si-contact-form form=’2′]

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Виза

За да пътувате до Китай, имате нужда от туристическа виза.

Обикновено ползваме услугите на туристическа агенция АеротурММ, която ни помага за събирането, попълването и подаването на необходимите документи. Таксата на агенцията за тази услуга е 40 лева. Ако резервирате самолетните си билети през агенцията, цената на услугата е 20 лева. Съветвам ви да проверите цените на самолетните билети на сайтовете на самите авиокомпании, защото надценката, която агенцията си слага, може да е доста повече от спестените 20 лева.

Препоръчвам ви услугите на агенцията поради две основни причини. Китайското посолство приема документи само във вторник и четвъртък от 9:00 до 11:00 сутринта. Поради това се образуват големи опашки и само чакането може да отнеме няколко часа. Освен това, ако не отидете достатъчно рано, е възможно дори да не се доберете до посолството за приемните два часа и да останете за следващия приемен ден. Второ, агенцията е достатъчно опитна в попълването на нужните документи и е много вероятно да ви спести доста главоболия.

Цената на самата туристическа виза е $80.

Всички нужни документи, които агенцията/посолството ще изиска от вас са

 • Покана от лице в Китай с нужните атрибути. Този документ ще бъде изготвен от туристическия агент в Китай за всички от групата.
 • Международен паспорт валиден поне 6 месеца след датата на влизане в Китай
 • Формуляр за кандидатстване за виза. Попълва го агенцията с ваша помощ за предоставяне на нужните лични данни, които са
  • Номер на лична карта
  • Адрес по лична карта
  • Месторабота (Име на фирмата)
  • Адрес на фирмата
  • Номер на международен паспорт
  • Посетени държави през последните 12 месеца
  • Рождена дата
  • Трите имена на член от семейството за контакт
  • Телефон на лицето за контакт
  • Вид родствена връзка (баща, майка, сестра….) на лицето за контакт
 • Снимка паспортен размер (3.5см на 4.5см). Посолството изключително държи на размерите, защото в противен случай снимката не пасва на заделеното пространство и връщат всички документи.
 • Самолетна резервация, която да съвпада с датите престоя на поканата. Ако датите не съвпадат, връщат всички документи. Това е формално изискване на посолството. На сайта на турските авиолинии можете да си направите резервация.
 • Резервация на хотел, която да съвпада с датите на престоя на поканата. Ако датите не съвпадат, връщат всички документи. Това е формално изискване на посолството. На http://hotel.elong.net/ или www.bookings.com може да си направите резервация. Не е нужно да плащате, тъй като туристическата агенция в Китай ще се погрижи да получите отстъпки на място.
 • $80+40лева. Можете да занесете цялата сума в лева, но агенцията ще ви продаде доларите по неизгоден курс. Препоръчително е да занесете сумите в съответната валута
 • Копие на първата страница на международния паспорт.

След като посолството приеме документите визата се изготвя за 5 работни дни.

Всеки, който желае да посети Китай, трябва сам да подготви и да се свърже с агенцията за подаване на необходимите документи. Изключение е само поканата, която ще бъде изготвена за цялата група и изпратена до всеки посетител от мен. Изключение са също и хората, които не живеят в София.

Информация за АеротурММ може да намерите тук http://www.aerotourmm.com/

За изготвянето на поканата ще ми е нужна следната информация: номер на международен паспорт и рождена дата. Моля попълнете точно тази информация в регистрационната форма.

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Електромагнетизъм и Чи

Чи до голяма степен може да се обясни с принципите на електромагнетизма , но все пак съществуват някои съществени различия.

Според Wikipedia eлектромагнетизмът е дял от физиката, който се занимава със силите, възникващи между електрически заредени частици. Тези сили днес се обясняват с електромагнитното поле, което е полето, обхващащо цялото пространство около частици, притежаващи електричен заряд и упражнява сила върху тях като на свой ред се влияе от присъствието и движението на други такива частици. Електромагнитната сила е една от четирите фундаментални взаимодействия в природата.

Диамагнетик е вещество/материал, което поставено във външно магнитно поле се намагнетизира в посока обратна на това поле и неутрализира магнитната сила. В отсъствие на външно магнитно поле диамагнетиците са немагнити. Според Майкъл Фарадей всички вещества в природата проявяват диамагнетични свойства в по-малка или по-голяма степен когато са поставени в магнитно поле, но този ефект се проявява с голяма сила предимно при свръхпроводниците, а при другите вещества е доста слаб.

Общото между Чи и електромагнетизма е, че човек с достатъчно количество Чи е способен да създаде поле подобно на електромагнитното, с което да упражни сила върху обектите, които се намират в него. За ралика от електромагнитното поле обаче, което е съществено неутрализирано от диамагнетиците, Чи полето, ако е достатъчно силно, може да накара и диамагнетици или електронепроводими вещества да извършат работа.

С видеото на тази страница доктор Джян показва, че това е възможно. С помощта на силно Чи поле той мести лентички хартия подобно на експериментите, които всеки от нас е правил в училище, но с магнит и метални стружки.

Важно е да се отбележи, че Чи полето има в пъти по-силен ефект върху жива материя, от колкото върху неодушевени предмети. Съответно количеството Чи необходимо, за да се повлияе неодушевен обект е в пъти повече отколкото за жива материя. Например количеството енергия, което доктор Джян използва, за да повдигне тънките лентички хартия, може да събори бик.

Текстът е адаптиран превод на Demonstrație cu câmp de Qi.

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Посещения на клиника Синлин

Вратите на клиника Синлин са отворени за всеки.
Най-често лекарите са посещавани от:

  • Хора със здравословен проблем, с който нашите лекари се затрудняват. Доста често костеливи заболявания намират своето решение, след като истинската причина за състоянието бъде успешно диагностицирана и премахната.
  • Хора, които искат да проверят диагностициран проблем от западната медицина или просто искат да проверят здравословното си състояние. Пулсовата диагностика на лекарите им позволява да бъдат изключително точни в своите преценки и да дадат съвет отностно вече предписано лечение. Много хора научават за неподозирани от тях опасности, които западната медицина не е в състояние да диагностицира в ранен стадий.
  • Хора, които се занимават с практики за вътрешно развитие или бойни изкуства. Тези практики са чудесни! Лошото е, че ако практикуващият не е здрав и няма опитен наставник, такива занимания могат да доведат до сериозно заболяване или нежелани резултати. Също така лошото е, че нямаме отправна точка, не знаем на какво да акцентираме, не знаем дали напредваме или напротив. За такива хора лекарите могат да бъдат безценен източник на информация.
  • Хора, които искат да знаят къде са уязвими. Всеки от нас има слабо място, което с течение на времето се превръща в причина за доста страдания. Традицията в Китай е да се предотвратят в зародиш болестите, към които сме предразположени по рождение, чрез полагане на грижи за тези слаби органи от рано.
  • Хора, които са просто любопитни. Да придобиеш реална представа за това какво е чи е безценен опит, който може да преобрази досегашните Ви разбирания. Дори само за това си струва дългото и изморително пътуване до Китай.

Групи за посещения

Информация за планираните посещения можете да намерите на тази страница

Програма на посещенията

Въпреки че при всяко посещение лекарите решават в движение какво е най-удачно да се направи в зависимост от конкретните обстоятелства и членове на групата, следните елементи почти винаги присъстват:

 • Проверка състоянието на всеки гост чрез пулсова диагностика. Йерархията в училището е дълбоко уважавана и обикновено първи минават учениците с най-много опит, последвани от начинаещите и всички останали гости. По време на този на пръв поглед много кратък контакт, лекарите придобиват изключително детайлна и точна представа за състоянието на всеки жизнено важен орган благодарение на необикновените способности, развивани в продължение на дълги години учение и практика, и своя богат лечителски опит.
 • Много често се случва така, че някои пациенти научават за неподозирани от тях проблеми, породени от блокажи в тялото, които възпрепядстват свободното движение на енергия и кръв в организма. За да ги убедят в наличието на подобни блокажи лекарите използват Фа Чи процедура, при която лекар инжектира енергия в тялото на пациента. При този изключително интензивен енергиен поток, блокажът предизвиква мускулни контракции, вместо да премине свободно през тялото на пациента. Доста е убедително, повярвайте ми!
 • Горните две техники за диагностика се допълват от трета, която е типична за класическата китайска медицина и се прилага само ако на база на предните две лекарите се съмняват за наличието на проблем. С помощта на вендуза се извлича кръвна тъкан, за да се анализира вискозитета и цвета й. Кръвта на напълно здрав човек е алено червена, течна и без специфичен мириз. А понякога се получава така, че всички присъстващи не смогват да излязат от стаята, прогонени от неприятната миризма на тъканите най-често при ракови или предракови състояния.
 • Гостите, за които диагностиката идентифицира проблеми, ще бъдат поканени на личен разговор с лекарите, където ще могат да получат повече информация за състоянието си, както и за различните варианти на лечение. Тази информация е лична и конфиденциална.
 • Ако лекарите са в състояние да помогнат и ако пациентът реши да предприеме лечение в клиниката, се пристъпва към изпълнение на лечебната програма. Най-често тя включва прием на билки и различни енергийни манипулации според конкретния случай. След всеки прием на билки се извлича отново кръв с цел анализ на ефекта, като крайната цел е кръвта да придобие алено червен цвят, да е течна и без специфичен мириз. Това е критерият за успешно завършена лечебна процедура. Циклите на прием на билки и извличане на кръв може да отнемат от един до три дни в зависимост от критичността на случая.
Важно! В случай, че се нуждаете от лечение, моля имайте предвид, че билковите лекарства се заплащат. Приготвянето им е изключително трудоемко и изисква дългогодишна практика и знания, натрупвани и предавани през годините от учител на ученик. В зависимост от конкретния здравословен проблем, лечението може да изисква значителни финансови средства, тъй като се използват редки билки и специфични материали, които не могат да се набавят лесно. Диагностиката, чи процедурите, както и консултациите с лекарите са напълно безплатни.

Преди да предприемете лечение, моля обсъдете в детайли състоянието, в което се намирате и разберете добре това, което лекарите могат да направят за Вас. Лекарите са напълно отворени към гостите си и ще направят всичко необходимо, за да вземете информирано решение.

Винаги лекарите правят демонстрация с цел да докажат на гостите, че имат реални качества и умения да лекуват и да обучат онези, които имат желание да практикуват тяхното изкуство. Най-често това е Фа Чи процедура, при което се прехвърля жизнена енергия от лекар на гост. Всички гости са поканени да участват, като прехвърлената енергия благоприятства тяхното здраве и практика.

Гостите, които са в добро здравословно състояние и имат желание да практикуват И Дзин Дзин преминават през процедура, която ще им позволи да направят успешно своите първи стъпки към това необятно и интригуващо изкуство

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Д-р Джян Фън

д-р Джян ФънД-р Джян Фън е роден в селцето Чиши, провинция Анхуей, Китай, през 1965 г., година преди “Великата културна революция” на Мао Цзедун да преобрази напълно страната. Баща му бил войник, който участвал във всеки значим конфликт от китайската гражданска до корейската война, преди да се върне да живее като обикновен фермер в Анхуей. Седмо дете от девет, в семейство с оскъдни ресурси и ограничено образование, д-р Джян прекарва ранните си години с доста лишения.

Първа среща

На осемгодишна възраст д-р Джян е официално осиновен от странстващия будистки монах Сюен Кун, който е един от най-известните майстори на класическата китайска медицина на континенталната част на Китай през 20-ти век, възпитаник на световноизвестния манастир Шаолин от времето преди да се превърне в туристическа атракция.

Монахът се озовал в селцето, за да осинови едно от местните деца, което да наследи неговите знания. За да определи кой може да е най-подходящият ученик той използвал принципите на китайската физиогномика и след внимателно проучване на всяко дете, избрал Джян Фън. По това време д-р Джян, който по собствените му думи бил недисциплинирано и непослушно момче, започнал своето обучение по медицина, бойни изкуства и будизъм, което продължило почти 40 години, до самата смърт на учителя през 2011 г. Сюан Кун е човекът, на който д-р Джян дължи пълното познаване на методите на класическата китайска медицина и медицински ЧиГун.

Обучение

През следващите десет години младият Джян Фън следвал учителя си по време на многобройните му пътувания в южен Китай, често пътувайки пеш и превъзмогвайки множество трудности, спирайки във всяко селце, за да полагат грижи за болните и страдащите. Опитният монах диагностицирал всеки пациент, а младият Джян Фън записвал продиктуваните рецепти, като след това правел необходимите растителни смеси, поставял акупунктурни игли или прилагал предписаната техника под зоркия поглед на учителя си.

След този период на чиракуване и усвояване на автентичните лечителски методи и техники, майстор Сюан Кун лично уредил д-р Джян да постъпи в Анхуейския университет по традиционна медицина, за да продължи за още пет години да изследва задълбочено систематизираното съчетание на модерната западна и класическа китайска медицина, което било налагано от китайското правителство под известното на запад понятие “традиционна китайска медицина” или “TКM” след отварянето на Китай към Запада.

Частна практика

След като се дипломира през 1986 г., д-р Джян открива частна практика в Анхуей на крехката възраст от 21 години. В една култура и професия, силно уважаващи по-възрастните професионалисти, репутацията му на талантлив млад майстор нараства забележително бързо. Само две години по-късно, през 1988 г., той е поканен да лекува изключително високопоставени лица и чуждестранни гости в наскоро завършения и закътан високо сред върховете на Жълтата планина хотел Western Sea. Така постепенно славата на д-р Джян се прочува и сред пациенти извън Китай.

Именно благодарение на отношенията му с много чуждестранни пациенти, изумени от необикновените му умения, през 1992 г. д-р Джян става първият лекар, на когото правителството разрешава да пътува и практикува медицина извън Китай. Като се има предвид, че дори и в наши дни е изключително трудно за обикновения китаец да се сдобие с разрешително за пътуване извън страната, това е забележително постижение. От тогава до наши дни д-р Джян е лекувал пациенти в над сто държави по света, включително хора начело на отделни държави, членове на различни кралски семейства, както и много известни личности от екрана и сцената.

Медицинската практика на д-р Джян включва пълния спектър на класически китайски техники, включително и някои рядко използвани в наши дни, като например вендузи (刺 血 拔罐) и кръвна диагностика (血液 辩 证). Все пак той е известен най вече с прилагането на ЧиГун като метод за лекуване и използването на специфични билкови рецепти.

ЧиГун

ЧиГун е уникална китайската система за самоусъвършенстване. Донякъде прилича на някои видове йога, включва внимателно прилагане на специални техники за дишане, медитативни състояния и плавни движения на тялото. Чи е дума, която най-добре да оставим без превод, но в този контекст смислово се доближава най-много до българските думи функция или енергия. В резултат на дългогодишна интензивна практика на това езотерично изкуство под зоркото ръководството на монаха Сюан Кун, д-р Джян е овладял до съвършенство контрола върху енергията на собственото си тяло и може да предизвика впечатляващи за повечето хора ефекти.

Забележителната ефикасност на известните билкови предписания на д-р Джян също се дължи на неговото ЧиГун майсторство. От неговия учител Сюан Кун той за пръв път научава принципа, че чи може да се “инжектира” или “влива” в някои билки по време на различни етапи от подготовката на всеки компонент от растителните рецепти, за да се подобри тяхната ефикасност. Тази задача е изключително изтощаваща и отнема време от порядъка на седмици, за да се приготвят напълно някои компоненти. Именно чрез тези сложни техники и рецепти обаче, усъвършенствани в продължение на десетилетия практика и изследвания, д-р Джян е в състояние да произведе билкови лекарства с изключително дълбок ефект върху здравето на пациентите си.

Медицинска практика

Друг аспект на медицинската практика на д-р Джян е, че той е отворен към методите на западната медицина и насърчава своите пациенти да продължат с конвенционалните западни терапии, ако те имат положителен ефект за тях. Добър пример са повечето пациенти на д-р Джян, болни от рак, които почти всички се насърчават да продължат с химиотерапията, в допълнение към лечението, което могат да получат от д-р Джян.

Практиката на д-р Джян третира всички болести, засягащи жизнените органи на човешкото тяло, като също така включва кожата и нервната система. Д-р Джян е изключително ефективен в лечението на някои видове заболявания, а именно рак и състоянията, които западната медицина нарича автоимунни заболявания (болест на Крон, целиакия, лупус, псориазис, някои видове дерматити и др.) Той има голям успех при лечение на рак на простатата, подагра, ревматоиден артрит, възпаление на бъбреците (нефрит), възпаление на черния дроб, свързано с цироза или хепатит, както и за подпомагане на възстановяване на загуба на подвижност вследствие на инсулт.

Клиника Синлин

През 2013 година д-р Джян основава клиника Синлин, която е най-голямата частна клинична институция, посветена на практикуването на методите на класическата китайска медицина във вида им от времето преди културната революция в Китай.

Д-р Джян е дзен будист. В знак на признание за неговата служба, д-р Джян е назначен от местната общност да изпълнява длъжността заместник-председател на будистката асоциация в област Чиши. Той е отговорен и за организирането реконструкцията на храма Инпин Си, където монахът Сюан Кун служи като игумен през последните години от своя живот. Той е и заместник-директор на Института за изследване и развитие на класическата китайска медицина, организация, посветена на важната задача да развива знанията и да информира за методите на класическата китайска медицина във вида им от времето преди културната революция в Китай.

Път към вечността

Д-р Джян ни напусна на 2 Юли 2016 година. При опит да спаси умиращ пациент, той решава да предприеме рисковано преливане на юен чи. Пациентът е спасен, но д-р Джян за съжаление не успя да се завърне. Поклон пред добрината, човечността и саможертвата!

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Защо се разболяваме

В основата на повечето заболявания на човек се таи застой на кръв и енергия.

Според класическата китайска медицина кръвта на човек и неговата чи са тясно свързани. Най-просто казано, ако чи не се движи, кръвта също стагнира и обратно, ако кръвта не циркулира свободно в човешкото тяло, чи стагнира. Застоят на кръв и енергия води до интоксикация, която е в основата на най-коварните заболявания, познати на човечеството.

За застоите на енергия и кръв може да има много причини, сред които най-често са заседнал начин на живот, стрес, силен емоционален шок, наследствена обремененост, просто силен удар при падане или неподходящо третирана и неизлекувана инфекция. При получилия се застой, с течение на времето, се наблюдава сгъстяване на кръвната тъкан. Това е първата фаза на дисбаланс според класическата китайска медицина и той се диагностицира като леко блокиране циркулацията на чи в засегнатите меридиани на пациента. Методите на западната медицина и в наши дни не са в състояние да открият проблем при подобно състояние на пациента.

Ако застоят не бъде премахнат навреме, тези сгъстявания се дехидратират с течение на времето и започват да се трансформират в образувания, подобни на съсиреци, които водят до по-сериозни блокажи на кръвообращението в засегнатите тъкани и органи. Натрупаните съсиреци постепенно променят цвета си, като първо стават жълтеникави, след това кафяви и накрая черни на цвят. Обърнете внимание, че на този етап съсиреците се намират в тъканите, където капилярите доставят хранителни вещества на клетките, вследствие на което се нарушава качеството на обмяната на веществата. Това е втора фаза на дисбаланс според класическата китайска медицина.

На този етап повечето от съсиреците се намират и в капилярите на жизненоважни органи. Възможно е в резултат да се генерира топлина, тъй като тялото третира ситуацията като външна атака, но обикновено тази автоимунна реакция, която по принцип е ефективна срещу повечето външни патогени, като вируси или паразити, не води до разрешаване на проблема. Не само че не помага, но тази най-нормална реакция на тялото води до ускоряване процеса на сгъстяване и интоксикация, като постепенно се появяват токсини от трета фаза, която се характеризира с голямо количество патогенна горещина в блокираните меридиани.

Фази четири и пет се характеризират с качествени промени в съсиреците, които придобиват специфична, остра миризма и консистенция. След фаза три западната медицина може да сигнализира за някакви отклонения от нормите на база кръвен анализ, но не е в състояние да даде точна диагноза за причината.

здрава кръв нездрава кръв нездрава кръв
Здрава кръв Кръв със съсиреци Кръв със съсиреци
и неприятна миризма

Трябва да се отбележи, че докато състояния при фази 1 и 2 имат шанс за успешно лекуване с акупунктура или билки, фази 3, 4 и 5 не могат да бъдат повлияни по подобен начин, поради изключително сериозното състояние на блокажите. Дори западната медицина търпи сериозни неуспехи в дългосрочен план при такива състояния, тъй като лекарите се фокусират върху елиминиране на ефектите от заболяването, а не на причината за неговото появяване. Много често причините за заболяването остават неизвестни за западните лекари, които, в безпомощността си да помогнат ефективно, създават порочни схеми за консумиране финансовите ресурси на пациентите срещу временно облекчаване на симптомите или, още по-лошо, допълнително влошаване на здравето.

Неелиминираната токсичност в тялото с течение на времето се превръща в отрова, която нарушава функцията на жизнените органи. Така, привидно от изневиделица, особено при хора, за които профилактичните прегледи са табу, се появяват тежки заболявания, като цироза, диабет, рак, хормонални нарушения.

Текстът е адаптиран превод на Fazele dezechilibrului energetic.

Enjoyed this post? Share it!