Електромагнетизъм и Чи

Чи до голяма степен може да се обясни с принципите на електромагнетизма , но все пак съществуват някои съществени различия.

Според Wikipedia eлектромагнетизмът е дял от физиката, който се занимава със силите, възникващи между електрически заредени частици. Тези сили днес се обясняват с електромагнитното поле, което е полето, обхващащо цялото пространство около частици, притежаващи електричен заряд и упражнява сила върху тях като на свой ред се влияе от присъствието и движението на други такива частици. Електромагнитната сила е една от четирите фундаментални взаимодействия в природата.

Диамагнетик е вещество/материал, което поставено във външно магнитно поле се намагнетизира в посока обратна на това поле и неутрализира магнитната сила. В отсъствие на външно магнитно поле диамагнетиците са немагнити. Според Майкъл Фарадей всички вещества в природата проявяват диамагнетични свойства в по-малка или по-голяма степен когато са поставени в магнитно поле, но този ефект се проявява с голяма сила предимно при свръхпроводниците, а при другите вещества е доста слаб.

Общото между Чи и електромагнетизма е, че човек с достатъчно количество Чи е способен да създаде поле подобно на електромагнитното, с което да упражни сила върху обектите, които се намират в него. За ралика от електромагнитното поле обаче, което е съществено неутрализирано от диамагнетиците, Чи полето, ако е достатъчно силно, може да накара и диамагнетици или електронепроводими вещества да извършат работа.

С видеото на тази страница доктор Джян показва, че това е възможно. С помощта на силно Чи поле той мести лентички хартия подобно на експериментите, които всеки от нас е правил в училище, но с магнит и метални стружки.

Важно е да се отбележи, че Чи полето има в пъти по-силен ефект върху жива материя, от колкото върху неодушевени предмети. Съответно количеството Чи необходимо, за да се повлияе неодушевен обект е в пъти повече отколкото за жива материя. Например количеството енергия, което доктор Джян използва, за да повдигне тънките лентички хартия, може да събори бик.

Текстът е адаптиран превод на Demonstrație cu câmp de Qi.

Enjoyed this post? Share it!

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *